Innkalling til årsmøte i Kråkevingen 2017

 • Utskrift

Dato: Fredag 3. februar 2017

Tid: Kl. 19.00

Sted: Klubbhuset til Moss Idrettslag

 

I forbindelse med kommende årsmøte så får vi også besøk av Ole Martin Nesselquist fra Moss Fotballklubb. Han vil fortelle litt om kommende sesong, samt det vil bli mulighet for å stille spørsmål du måtte ha på hjertet.

 

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Godkjenne saksliste.
 4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet.
 5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.
 6. Behandle regnskap.
 7. Fastsette kontingenten.
 8. Behandle innkomne forslag.
  1. Innkommet forslag:

”Med så mye tid og resurser Roy Kenneth Nilsbakken har lagt i både Moss Fotballklubb og Kråkevingen, så bør han vurderes som et æresmedlem av Kråkevingen”

 1. Vedtektsendringer.
 2. Valg av styre
 • På valg: 2 medlemmer i styret og 1 vararepresentant.
 • 2 fra styret ikke på valg
 • 2 styremedlemmer velges for to år, og ett medlem velges for ett år.
 • Valgkomité