INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR KRÅKEVINGENS MEDLEMMER

  • Utskrift

Tid: Fredag 22/1-2016 kl 19:00

Sted: Moss Idrettslags lokaler, på Melløs Stadion 

For å ha stemmerett ved årsmøtet må kontingenten være betalt innen 1. november 2015.

 

Dagsorden:

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

2. Godkjenne innkalling.

3. Godkjenne saksliste.

4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet.

5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.

6. Behandle regnskap.

7. Fastsette kontigenten.

8. Behandle innkomne forslag.

9. Vedtektsendringer.

10. Valg av styre

  • På valg: 3 medlemmer i styret og 3 vararepresentanter.

  • 2 fra styret ikke på valg

  • 2 styremedlemmer velges for to år, og ett medlem velges for ett år.

  • 3 varamedlemmer velges for ett år.

  • Valgkomité
Vel møtt!