Referat fra årsmøtet

  • Utskrift

 

Fredag 30/1 avholdt Kråkevingen årsmøtet i Moss Idrettslags lokaler på Melløs.
Her er referatet fra årsmøtet.

 

Årsmøte for Kråkevingen
Fredag 30/1-2015, MILs lokaler.

Sak1
Godkjenning av fremmøtte medlemmer
Alle fremmøtte utenom 1 var medlem i 2014.

Sak 2
Godkjenne innkalling
Styret tar kritikk på at vi ikke har holdt vedtektene vedrørende utsendelse av innkalling. Alle godkjenner.

Sak 3
Godkjenne saksliste
Innspill på å bytte plass på vedtektsendring og budsjett. Uenighet i om dette er en vedtektsendring eller et forslag. Dette tas videre til neste årsmøte.
Godkjent med en motstemme.

Sak 4
Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet
Marita Toverud – Ordstyrer
Monica Olsen – Referent
Claus Jøraholmen og Øyvind Horten signerer.

Sak 5
Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte
Jelka Palmer leser opp styrets beretning.
Spørsmål om bot for blussing. Denne er på 5000,-, men ikke mottatt.
Kritisk spørsmål om det er dette medlemskontingenten går til, og det blir forklart at dette var noe vi hadde fått tillatelse til å gjøre. Boten er for at ”kampen ble utsatt”, noe den ikke ble.
Årsberetningen godkjent.

Sak 6
Behandle regnskap
Erik går igjennom regnskapet.
Et innspill – frivillige organisasjoner kan søke om å få etterbetalt mva. I dette tilfellet for mva. på bestilte effekter.
Regnskap godkjent.

Sak 7
Behandle budsjett
Dette har vi ikke.

Sak 8
Fastsette kontingenten
Ønsker ikke å forandre kontingenten.
Dette blir godkjent.

Sak 9
Behandle innkomne forslag
Ingen forslag

Sak 10
Vedtektsendringer
Ingen vedtektsendringer.

Sak 11
Valg av styre
Valgkomiteens innstilling til nytt styre;
Roy Kenneth Nilsbakken – ikke på valg
Jan Erik Syverud – ikke på valg
Lars Erik Bergmann – 2 år
Monica Olsen – 2 år
Erik Rygge – 1 år

Vara
Marita Toverud – 1 år
Alexander Rådal – 1 år
Jelka Palmer – 1 år

Benkeforslag
Stig Larsen – Vara for 1 år

Dette godkjennes.

Valg av Valgkomiteen
Kent Øyvind Ulvestad
Tor Øystein Holm
Andreas Borge