Årets kæll 2013

  • Utskrift

Det er på tide å kåre årets kæll igjen!

Hvem mener du har vært årets kæll?
Bruk stemmeretten.

Avstemningen foregår på Kråkeboka.

Avstemming fram til lørdag klokken 10.00