Rett etter jobben treff torsdag 17. oktober 17-19

  • Utskrift

Vi minner om at det er et nytt møte allerede førstkommende torsdag 17. oktober kl 17-19. Det holdes på VIP-rommet på Melløs. Her blir det matservering og loddsalg!

Denne gangen er det styreleder Thomas og sportslig leder Fredrik som kommer fra klubben. Plassen er redda, men jeg vil tro at det kommer en del spennende spørsmål fra salen om veien videre...

Det er invitert eksterne folk for å diskutere:
Hvordan kan Moss FKs status og resultater påvirke byens profil og omdømme,
og hvordan kan byens profil og omdømme påvirke Moss FKs status og resultater?


Med tanke på matserveringen er det ønskelig med en tilbakemelding om hvem som kommer, gjerne her på boka eller til meg på telefon 95 17 52 38

Arrangementet er gratis, men husk loddpenger!